waarde; $kopafbeelding = 'aanbiedingen'; if($login == 0) { $check = mysql_query("SELECT `omschrijving` FROM `aanmeldingencat` WHERE `id`=".intval($_GET["cat"])); if(mysql_num_rows($check) == 0) {header("Location:index.html");} else {$active_aanmeldingen = intval($_GET["cat"]);}; $leftheader = '
Kies rubriek:
'; $content = ''; $qaanmeldingen = mysql_query("SELECT `cid`,`titel`,`tweede_titel`,`omschrijving`,`banner`,`hostname`,`vergoeding` FROM `aanmeldingen` WHERE `cat`=".$active_aanmeldingen." AND `status`=1 ORDER BY `volgorde` ASC") or die(mysql_error()); while ($daanmeldingen = @mysql_fetch_array($qaanmeldingen)) { $content .= '

'.$daanmeldingen["titel"].'

img

'; if($daanmeldingen["vergoeding"] == '0.00') {$content .= 'Klik hier!';} else {$content .= '€ '.str_replace(".",",",$daanmeldingen["vergoeding"]);}; $content .= '

'.$daanmeldingen["omschrijving"].'

Ik wil meedoen! Ik wil direct meedoen!
'; } if(mysql_num_rows($qaanmeldingen) == 0) { $content .= '

Geen aanbiedingen gevonden in dit rubriek

'; } } elseif($login == 1) { if(!isset($_GET["cat"])) { $leftheader = '
Kies rubriek:
'; $content = '

Aanbiedingen

Hieronder kun je zien bij welke aanbiedingen je je hebt aangemeld. Ook kun je zien of de vergoeding al is goedgekeurd. Pas als een vergoeding is goedgekeurd wordt deze bij je saldo bijgeschreven.

'; $content .= '

Als je de aanbiedingen wilt bekijken, kies dan een categorie in het selectiemenutje bovenin, of in de lijst aan de linkerkant.

'; mysql_query("SET lc_time_names = 'nl_NL'"); $controleer = mysql_query("SELECT `aanmeldingen`.`titel`,`aanmeldingen`.`vergoeding`,DATE_FORMAT(`aanmeldingen_reg`.`datum`,'%a. %e %M %Y') as datum,`aanmeldingen_reg`.`status` FROM `aanmeldingen`,`aanmeldingen_reg` WHERE `aanmeldingen`.`cid`=`aanmeldingen_reg`.`aanmelding` AND `aanmeldingen_reg`.`lid`=".$login_data->id." ORDER BY `aanmeldingen_reg`.`datum` DESC"); if(mysql_num_rows($controleer) == 0) { $content .= '

Je hebt momenteel nog niet deelgenomen aan één van de aanbiedingen!

'; } else { $content .='

Aangevraagde uitbetalingen

'; $count='1'; while ($data_aanmeld = @mysql_fetch_array($controleer)) { $content .= ''; if($count == '1') {$count='2';} else {$count='1';}; } $content .='
DatumAanbiedingVergoedingStatus
'.$data_aanmeld["datum"].''.$data_aanmeld["titel"].'€ '.str_replace(".",",",$data_aanmeld["vergoeding"]).''.$data_aanmeld["status"].'
'; } $content .= '
'; } else { $check = mysql_query("SELECT `omschrijving` FROM `aanmeldingencat` WHERE `id`=".intval($_GET["cat"])); if(mysql_num_rows($check) == 0) {header("Location:index.html");} else {$active_aanmeldingen = intval($_GET["cat"]);}; $leftheader = '
Kies rubriek:
'; $content = ''; $qaanmeldingen = mysql_query("SELECT `cid`,`titel`,`tweede_titel`,`omschrijving`,`banner`,`hostname`,`vergoeding` FROM `aanmeldingen` WHERE `cat`=".$active_aanmeldingen." AND `status`=1 ORDER BY `volgorde` ASC") or die(mysql_error()); while ($daanmeldingen = @mysql_fetch_array($qaanmeldingen)) { $content .= '

'.$daanmeldingen["titel"].'

img

'; if($daanmeldingen["vergoeding"] == '0.00') {$content .= 'Klik hier!';} else {$content .= '€ '.str_replace(".",",",$daanmeldingen["vergoeding"]);}; $content .= '

'.$daanmeldingen["omschrijving"].'

Ik wil meedoen! Ik wil direct meedoen!
'; } if(mysql_num_rows($qaanmeldingen) == 0) { $content .= '

Geen aanbiedingen gevonden in dit rubriek

'; } $content .= ''; } } if (PHP_VERSION<'5.0.0') {include_once('inc/tbs_class_php4.php');} else {include_once('inc/tbs_class_php5.php');}; $TBS =& new clsTinyButStrong ; $TBS->LoadTemplate('inc/layout.tpl') ; $TBS->MergeBlock('aanmeldingen',$aanmeldingen) ; $TBS->Show() ; ?>