'; $query = mysql_query("SELECT `inhoud` FROM `pagina` WHERE `id`=5"); $conten = mysql_fetch_object($query); $content .= $conten->inhoud; if(isset($_POST["naam"])) { if(!isset($_POST["checkspam"])) { $content .= '

Javascript is in uw browser waarschijnlijk uitgeschakeld. Wij filteren spam middels deze techniek, dus kunnen wij uw bericht op dit moment niet versturen.
Schakel javascript in en probeer uw bericht opnieuw te versturen.

'; } elseif(empty($_POST["naam"])) { $content .= '

Je hebt geen naam ingevuld!

'; $content .= '
'; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= '
Naam:
E-mail:
Bericht:
'; $content .= '
'; } elseif(empty($_POST["email"])) { $content .= '

Je hebt geen emailadres ingevuld!

'; $content .= '
'; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= '
Naam:
E-mail:
Bericht:
'; $content .= '
'; } elseif(empty($_POST["bericht"])) { $content .= '

Je hebt geen bericht ingevuld!

'; $content .= '
'; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= '
Naam:
E-mail:
Bericht:
'; $content .= '
'; } else { $naam = htmlspecialchars($_POST["naam"]); $email = htmlspecialchars($_POST["email"]); $bericht = nl2br(htmlspecialchars($_POST["bericht"])); $headers = 'From: '.$email . "\r\n" . 'Reply-To: '.$email . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\r\n" . 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1'; mail('info@klikjegeld.nl','Contactformulier op klikjegeld.nl', $bericht, $headers); $content .= '

Je bericht is verstuurd!

'; } } else { $content .= '
'; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= ''; $content .= '
Naam:
E-mail:
Bericht:
'; $content .= '
'; } $content .= ''; if (PHP_VERSION<'5.0.0') {include_once('inc/tbs_class_php4.php');} else {include_once('inc/tbs_class_php5.php');}; $TBS =& new clsTinyButStrong ; $TBS->LoadTemplate('inc/layout.tpl') ; $TBS->MergeBlock('aanmeldingen',$aanmeldingen) ; $TBS->Show() ; ?>