'; if($login == 1) { $melding = '

Registreren

Je bent al aangemeld bij Klikjegeld.nl.

'; } elseif(isset($_POST["voornaam"])) { if(!isset($_POST["voornaam"]) || empty($_POST["voornaam"]) || htmlspecialchars($_POST["voornaam"]) != $_POST["voornaam"]) {$error = 1;}; if(!isset($_POST["achternaam"]) || empty($_POST["achternaam"]) || htmlspecialchars($_POST["achternaam"]) != $_POST["achternaam"]) {$error = 1;}; if(!isset($_POST["adres"]) || empty($_POST["adres"]) || htmlspecialchars($_POST["adres"]) != $_POST["adres"]) {$error = 1;}; if(!isset($_POST["postcode"]) || empty($_POST["postcode"]) || htmlspecialchars($_POST["postcode"]) != $_POST["postcode"]) {$error = 1;}; if(!isset($_POST["woonplaats"]) || empty($_POST["woonplaats"]) || htmlspecialchars($_POST["woonplaats"]) != $_POST["woonplaats"]) {$error = 1;}; if(!isset($_POST["email"]) || empty($_POST["email"]) || htmlspecialchars($_POST["email"]) != $_POST["email"]) {$error = 1;}; if(!isset($_POST["wachtwoord"]) || empty($_POST["wachtwoord"]) || htmlspecialchars($_POST["wachtwoord"]) != $_POST["wachtwoord"]) {$error = 1;}; if(!isset($_POST["herhaal_wachtwoord"]) || empty($_POST["herhaal_wachtwoord"]) || htmlspecialchars($_POST["herhaal_wachtwoord"]) != $_POST["herhaal_wachtwoord"]) {$error = 1;}; if($_POST["wachtwoord"] <> $_POST["herhaal_wachtwoord"]) {$error = 1;}; if($error == 1) {header("Location: registreer.html");exit;}; include_once('inc/mysql_connect.php'); $email_q = mysql_query("SELECT `email` FROM `leden` WHERE `email`='".htmlspecialchars($_POST["email"])."' LIMIT 0,1"); if(mysql_num_rows($email_q) != 0) {$melding = 'Er bestaat al een account met dit e-mailadres!

Log in bovenaan het scherm, of klik op "Wachtwoord vergeten" als je je inloggegevens kwijt bent.'; } $ip_q = mysql_query("SELECT `ip` FROM `leden` WHERE `ip`='".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."' LIMIT 0,1"); if(mysql_num_rows($ip_q) != 0) {$melding = 'Er bestaat al een account op dit IP-adres! Geldkweker staat het niet toe om meerdere accounts per persoon te hebben.

Log in bovenaan het scherm, of klik op "Wachtwoord vergeten" als je je inloggegevens kwijt bent.';} if(!isset($melding)) { $gebdatum = htmlspecialchars($_POST["gebjaar"]).'-'.htmlspecialchars($_POST["gebmaand"]).'-'.htmlspecialchars($_POST["gebdag"]); mysql_query("INSERT INTO `leden`(`email`,`voornaam`,`achternaam`,`adres`,`postcode`,`woonplaats`,`land`,`geslacht`,`geboortedatum`,`rekeningnr`,`betaalmethode`,`bic`,`iban`,`wachtwoord`,`ip`,`aanmelddatum`,`status`) VALUES('".htmlspecialchars($_POST["email"])."','".htmlspecialchars($_POST["voornaam"])."','".htmlspecialchars($_POST["achternaam"])."','".htmlspecialchars($_POST["adres"])."','".htmlspecialchars($_POST["postcode"])."','".htmlspecialchars($_POST["woonplaats"])."','".htmlspecialchars($_POST["land"])."','".htmlspecialchars($_POST["geslacht"])."','".$gebdatum."','".htmlspecialchars($_POST["rekeningnummer"])."','".htmlspecialchars($_POST["betalingsmethode"])."','".htmlspecialchars($_POST["bic"])."','".htmlspecialchars($_POST["iban"])."','".md5(htmlspecialchars($_POST["wachtwoord"]))."','".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."',NOW(),'0')"); $id = mysql_insert_id(); $refcheck = mysql_query("SELECT `referrer` FROM `referral` WHERE `ip`='".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."'"); if(mysql_num_rows($refcheck)==1) { $ref = mysql_fetch_object($refcheck); $ref = $ref->referrer; $vervalt = date("Y")+1 . '-' .date("m") . '-' . date("d"); mysql_query("INSERT INTO `referral_drempel`(`nieuw_lid`,`ref`,`vervalt`) VALUES(".$id.",".$ref.",'".$vervalt."')"); } $code = md5($id.htmlspecialchars($_POST["email"]).htmlspecialchars($_POST["adres"])); $subject = 'Welkom bij Geldkweker!'; $message = 'Welkom bij Geldkweker

'. 'Om je registratie te bevestigen vragen wij je om op onderstaande link te klikken. Hierna kun je inloggen op onze website!

'. 'http://www.geldkweker.nl/bevestig.html?id='.$id.'&code='.$code.'

'. 'Met vriendelijke groet,
'. 'Geldkweker'; $headers = 'From: Geldkweker.nl' . "\r\n" . 'Reply-To: info@geldkweker.nl' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\r\n" . 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1'; mail(htmlspecialchars($_POST["email"]), $subject, $message, $headers); $melding = 'Het account is succesvol aangemaakt! Voordat je in kunt loggen, moet je echter eerst je e-mailadres bevestigen. Hiervoor hebb en wij een e-mail naar je toe gestuurd met daarin een link waar je op moet klikken.'; } }; if (!isset($melding)) { $content = '

Registreren

Voornaam:
Achternaam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Land: *
Rekeningnummer:
Betalingsmethode:

Persoonlijke informatie

Geslacht: *
Geboortedatum:     *

Account informatie

E-mail adres: *
Wachtwoord: *
Herhaal wachtwoord: *
 

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden!

'; } else { $content = $melding; } if (PHP_VERSION<'5.0.0') {include_once('inc/tbs_class_php4.php');} else {include_once('inc/tbs_class_php5.php');}; $TBS =& new clsTinyButStrong ; $TBS->LoadTemplate('inc/layout.tpl') ; $TBS->MergeBlock('aanmeldingen',$aanmeldingen) ; $TBS->Show() ; ?>